Tarihleri

Tapınma zamanı saat 15'te başlar. Toplantımız şu tarihlerde olacaktır:

2013

 

13 ve 27 Ocak

14 ve 28 Temmuz

10 ve 24 Şubat

11 ve 25 Ağustos

10 ve 24 Mart

08 ve 22 Eylül

14 ve 28 Nisan

13 ve 27 Ekim

12 ve 26 Mayıs

10 ve 24 Kasım

09 ve 23 Haziran

08 ve 22 Aralık