Ana Sayfa  · 

Türkçe konuşan Mesih inanlılar Berlin Kreuzberg topluluğu, Bergmannstraße

İsa, "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" dedi. "Benim aracılığım olmadan Baba'ya (Allah'a) kimse gelemez" (İncil, Yuhanna 14:6)

Bizleri ziyaret edip sitemizi incelemek için birkaç dakika ayırdığınız için teşekkür ederiz!


Yukarıda aktarılan İncil ayeti, dikkatimizi son derece önemli bir meseleye çekiyor. Dinlerin çoğu insanları doğru yola sevkedip neyin yanlış, neyin doğru olduğunu göstermeyi amaçlıyorlar. Oysa günahlı insanın aslında başka bir şeye ihtiyacı vardır: Kendisi ile Kutsal Allah arasındaki korkunç uçurum üzerinde köprü kuran, kutsal Allah'a yaklaşmasına ve O'nu gerçekten tanımasına yardım eden birisine ihtiyacı vardır. İşte, aktarılan İncil ayetinde, İsa Mesih bunu gerçekleştiren şahsın kendisi olduğunu söylüyor.

  • İsa Mesih sadece Allah'a giden yolu gösteren bir peygamber değildir, kendisi bizim için yol ve köprü oldu. Ancak O'nun aracılığıyla Allah'la kişisel bir ilişkiye sahip olduk.
  • İsa Mesih sadece gerçeği bize ileten bir haberci değildir, kendisi bütün varlığıyla gerçeği ifade edip yansıtıyor. Yani kendisiyle, yaşamıyla ve sözleriyle içten ilgilendiğimizde Allah'ın gerçeğiyle karşılaşmış olduk.
  • İsa Mesih sadece yaşam hakkında bize bilgi vermekle kalmadı, O günahsız yaşamını çarmıhta uğrumuza feda etti ki, O'nun sayesinde biz günahlarımızdan kurtulmuş olarak şimdiden sonsuza dek Kutsal Allah'ın huzurunda yaşayabilelim.

Unsere Absicht und unser Wunsch ist, diese erhabenen Reichtümer, die wir durch Jesus Christus empfangen haben, mit Ihnen zu teilen, ja noch mehr, dass auch Sie eines Tages die gleichen Schätze besitzen.

Niyetimiz ve arzumuz İsa Mesih sayesinde sahip olduğumuz bu yüce değerleri sizinle paylaşmak, hatta sizin de bir gün aynı değerlere sahip olmanızdır.